PERŁA BAROKU 2012


17 – 24 czerwca. Bazylika Świętej Trójcy

 Kobyłka pod Warszawą

ul.Kościelna 2

W S T Ę P    W O L N Y

K O N C E R T Y →

 

Mecenas Festiwalu 2012

Sponsor

Partnerzy

PATRONI MEDIALNI

WSPÓŁPRACA

oraz  Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce