PROGRAM KONCERTU

7 czerwca 2016, g.19.00

Drugi Koncert

IX Międzynarodowego Festiwalu Perła Baroku – Koncerty Mistrzów

______________________

MARCIN DYLLA PROGRAM PERŁA BAROKU 2016